Faaliyetler - Kaza Uzmaniniz Avukat Gariban Arikan

Çalışma Alanları
 • Danışma hizmetleri
 • Aile Hukuku
Nafaka; boşanma davaları; Tanıma ve tenfiz davaları
 • Gayrimenkul Hukuku
kira artırımı
Kira ve Ev Hukuku; Gayrimenkul alım ve satımı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Trafik Hukuku
Trafik kazalarından doğan Ceza ve Tazminat Davaları,
Ehliyet
 • Tazminat Hukuku
 • İcra Hukuku
İcra Takipleri
 • Diğer Hukuku Yardımlar
 • Yabancilar Hakuku, Iltica Hukuku

Her türlü oturum sorunu vs.